Współpraca z Fundacją L’Arche

Wieloletnie zaangażowanie w prowadzone przez fundację projekty i kampanie promujące aktywną obecność w przestrzeni społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – projekty: edukacyjne, informacyjne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także pozyskiwania środków na działalność fundacji. Zakres prac: kompleksowe projekty graficzne dotyczące zarówno całych kampanii, jak i pojedynczych wydarzeń i imprez charytatywnych – projektowanie ulotek, plakatów, roll-upów, banerów internetowych, materiałów konferencyjnych i publikacji szkoleniowych.

Galeria

Ligaturka