O firmie

Pracownia foto-typo-graficzna LIGATURKA to efekt dwudziestoletniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie typografii, fotografii i grafiki komputerowej. Łącząc działania w obszarze litery i obrazu, oferuje projekty kompleksowe, spójne i harmonijne – od drobnych form reklamowych po obszerne, branżowe i naukowe publikacje.
LIGATURKA specjalizuje się w starannym i fachowym przygotowaniu katalogów, czasopism, książek i akcydensów. Ma w dorobku projekty graficzne licznych okładek, folderów, plakatów, plansz wystawowych i inne.
Realizuje zamówienia instytucji, firm, wydawnictw i autorów publikujących własnym nakładem. Angażuje się również w przedsięwzięcia i projekty społeczne – wśród jej klientów są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje.

Ligaturka